Dụng cụ thể thao

Yêu thích tập chạy bộ

NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẤY VIỆC ĐI BỘ LÀM NGHỀ NGHIỆP
Bản thân tôi tham gia môn vận động đi bộ là vì sức khỏe và có lợi cho não. Nhưng trên thế giới lại có người coi đi bộ là một sự nghiệp, phấn đấu suốt đời vì nó. Những ghi chép về đi bộ của ông đã được lưu giữ lại.
Ông là người Mỹ, tên là E. p. Weinston, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1839 ở Prowedence, vì lúc nhỏ thế chất rất yếu, sau khi đã suy nghĩ kỹ, đế’ lấy lại sức khỏe, ông quyết định tham gia môn vận động đi bộ. Do xác định được mục đích đi bộ là vì sức khỏe, thế nên việc đi bộ theo ông suốt đời.
Lần đi bộ đầu tiên của ông là vào năm 1861, lúc ông 22 tuổi. Lần đó, đê kịp dự thính buổi lễ nhận chức của tống thống Lincôn, ông đã dùng 208 giờ, đi từ Boston đi đến Washington. Như vậy trong khoảng thời gian 9 ngày ông đã đi 725 km, bình quân mỗi ngày đi 81 km, và ông đã nối tiếng kể từ đó.
Về sau, ông càng nhiệt tình hơn đối với môn đi bộ này, và ông đã chọn tập chạy bộ làm sự nghiệp của mình. Trong ghi chép lập ra của Weinstone (như ghi trong bang sau), có rất nhiều điếu được người ta không ngớt lời ca ngợi. Vậy trong khi đi bộ, õng đã gặt hái được gì ? Chắng lẽ chỉ có được sự nổi danh thôi sao.