Dụng cụ thể thao

Xác định đúng mục đích tập chạy bộ

Đi phải có mục dích rõ ràng
Muốn đi thoải mái vui vẻ, tinh thần con người rất quan trọng, mục đích đi khác nhau, tâm tình của con người cũng khác nhau, có thể chia ra mấy loại sau :
Để có được sức khỏe
Bất cứ bị bệnh gì, nếu áp dụng phương pháp điều trị bằng tập chạy bộ, cũng không nên tự ý chủ trương thực hiện mà phải theo sự hướng dẫn của bác sĩ.
Còn có người đi bộ là đế phòng bệnh. Trong trường hợp này, cũng không phải là đi thế nào cũng được. Tiêu chuẩn chung là lượng vận động đi bằng 60-70% lượng vận động lớn nhất của cơ thể. Nói chung tốc độ đi 4 – 5,5 km/ giờ, đi trong 30 phút đến 1 giờ là tốt.
Để cải thiện trí não
Nếu đế cải thiện công năng trí não, tốc độ đi phải nhanh một chút, nói chung mỗi giờ đi trên 5 km, hơn nữa cô gắng đi trông môi trường tự nhiên thoáng đãng.
Để rèn luyện tính cách
Đi đế cải thiện tâm trạng, trên thực tế trong quá trình đi, con người ta tìm được chính mình. Do đó, đi trong thế giới tự nhiên là phù hợp với nguyện vọng của mọi người, đi giữa các vách núi, đi trong rừng cây, tư tưởng và tinh thần được tập trung và thư giản đúng chỗ, đúng lúc.
Mục đích đi bộ khác nhau, việc chuẩn bị tư tưởng cũng khác nhau. Các chương sau sẽ thuyết minh kỹ về vấn đề này.
Còn có một loại đi, mà mục đích không rõ ràng, đi không có mục đích. Nó có một khuyết điềm rất lớn, là nếu người ta gặp khó khăn thì không thể kiên trì lâu dài.
Do đó, tính chất mục đích rõ ràng đổì với đi bộ rất quan trọng. Khi đã có mục đích, thì có thể kiên trì lâu dài không mệt mỏi, cuối cùng có được thân thê khỏe mạnh.
Mặt khác, khi đi có mục đích, tâm tình lúc đi hòa nhập với động tác đi. Lúc khởi đầu nên đi chậm, thong thả rồi dần dần tăng lượng vận động, và thường xuyên chú ý điều chỉnh động tác đi, đi tới lui nhiều vòng, cuối cùng chắc chắn nắm vững phương pháp đi đúng.
Khi bạn tự tin là đã nắm vững phương pháp kèm theo tâm tình vui vẻ, bước đi đúng sẽ tự nhiên bật ra.