Dụng cụ thể thao

Tập chạy bộ là hình thức vận động hoàn mỹ

Xét từ một góc độ nào đó, có thế nói xã hội hiện đại còn là một xã hội có năng lực. Nó là một xã hội tập kết năng lực của từng người một lại. Cho dù đến xã hội tuổi già cũng như vậy. Lúc đó, năng lực về mặt trí thức và kỹ thuật được coi trọng nhất.
Nhưng ngoài ra, con người còn có một sô năng lực quan trọng khác, thế lực là một trong số đó.
Kỳ thực, thế lực là năng lực cơ bản nhất mà con người có được. Không có thân thể khỏe mạnh, không có thể lực tốt thì tất cả đều bằng không. Nói như vậy không có gì là quá đáng. Mọi người đều biết, nếu không có thân thể khỏe mạnh, làm việc gì cũng đều gặp khó khăn.
Đương nhiên, mỗi người chúng ta đều phải trải qua quá trình từ khi sinh ra cho đến lúc chết. Khi bạn đang sống, nguyện vọng lớn nhất là gì? Phải chăng là mong có một cuộc sống hạnh phúc, vấn đề hiện nay là, thế nào là cuộc sống hạnh phúc?
Có rất nhiều lời giải đáp cho vấn đề này vì mỗi người mỗi ý, nhưng trên cơ sở nhận thức chung cần xác định rõ mấy điếm sau :
Phương tiện truyền tải của hạnh phúc là co thể người, trong đó ẩn náu năng lực của con người. Năng lực của con người nói ở đây là chỉ năng lực tư duy và năng lực hành động như tập chạy bộ