Dụng cụ thể thao

Tập chạy bộ kiểu thể thao

Gần đây, nước Mỹ phô biên một phương thức luyện tập, gọi là “đi kiểu thế thao”. Đặc điểm của nó là cánh tay đánh xa tạo thàh góc 90° so vđi thân, phần mông cũng lay động
trái phải. Nhưng tôi cho rằng, cánh tay đánh xa tự nhiên vẫn tót hơn. “Đi kiều thế thao” có thế thích hợp với luyện tập, vì con người chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, cho nên cách đi đó không phải chỗ nào cũng thực hiện được. Do đó, tốt nhất vẫn là đế hai tay đánh xa tự nhiên.
Tóm lại, vấn đề quan trọng là tập trung 5 động tác đó thống nhất thành một (lộng tác di. Đi theo cách này chắc chắn sẽ (li đúng và đi đẹp.
Đi đúng có cảm giác tiết tấu
Đi đều hoặc cảm giác có tiết tấu khi (li là rất quan trọng. Đi đúng, tự nhiên sinh ra tiết tấu vui vẻ.
Bước đi lý tưởng nói chung là mỗi phút (li 120 bước. Khi đl phải thẳng lưng, vươn ngực, khổ bước chân là chiều cao thân người I rừ đi 100 cm. 
Tiện đây nói thêm, mỗi lần tôi tập chạy bộ đều mang theo headphone (tai nghe), mở một số băng nhạc có tiết tấu tương đôi mạnh, vừa đi vừa dùng tai nghe đề nghe.
Cảm giác tiết tấu đôi với tâm trạng hoặc cơ thể của con người có tác dụng tích cực. Nó cố vũ con người phấn chấn hướng thượng, đưa con người vào môi trường sôi nổi.