Dụng cụ thể thao

Tập chạy bộ đang là nhu cầu của thời đại

Đi bộ giờ đây không còn là thú đi dạo đây đó, mà là di một cách tự giác, có mục đích. Thời đại tiến lên, đi bộ đã mang hàm ý mới hơn.
Liên hệ đến Nhật Bán ngày nay, đi bộ là một đề tài lớn, sách báo đã nói rất nhiều về nó. Gọi Nhật Bản là một xã hội khoa học kỹ thuật cao, là xã hội quốc tế hóa, hoặc xã hội nhàn rỗi, bất cứ cách gọi như thế nào, điều quan trọng nhất là xà hội này đang ngày càng già đi.
Tuổi thọ bình quân của người Nhật Bản từ khi sinh ra đến lúc chết, nam giới là 75 tuối, nữ giới là 80 tuổi, con số này hiện đang tăng dần. Theo bộ Y tế tính toán, đến năm 2020, Nhật Bản sẽ trở thành xã hội già hóa, người già trèn 65 tuổi chiêm khoảng 5 người thì có một người gia.
Năm 1947, sau Đại chiến thứ 2, tuổi thọ bình quân cua người Nhật Bản khoảng 50 tuổi (nam giới 50,06 tuổi, nữ giới 53,96 tuổi). Nhưng chĩ trong vòng 40 năm trớ lại đây, tuổi thọ binh quân nam giới của người Nhật Bản kéo dài thêm 25 tuổi, nữ giới kéo dài thêm 31 tuổi. Đó là sự tiên phong đối với toàn nhân loại.
Xã hội tuổi già hóa, một trong những vấn đề lớn nhất là sức khỏe. Đế đón nhận một xã hội đang lão hóa mà chúng ta thì chưa có kinh nghiệm, chưa bao giờ sức khoe được coi trọng như vậy. Bằng cách nào mới có thể làm cho người ta khỏe mạnh, trường thọ? Đó chính là tập chạy bộ.