Dụng cụ thể thao

Phương thức đi bộ hiệu quả dành cho người đi làm

Cách đi của người đi làm có nét riêng, tức là đi bộ lúc đi làm so với lúc đi làm về rất khác nhau.
Đi bộ lúc đi làm rất nhanh, tốc độ nhanh nhất trong một ngày. Người thích ngu muộn lại càng như vậy. Rất nhiều người có thế đạt 4,5 km/ giờ- Với tốc độ đi như lúc này, nhịp tim có thế đạt đến 100-115 lần/phút. Đi như thế rất có lợi cho sức khóe.
Nhưng, đi như vậy nên lưu ý các vấn đề. Vấn đề thứ 1 là áo quần và giày đi, đương nhiên giày quan trọng hơn. Do phản lực mặt đất lớn, đi giày da là không hợp. Do đó, nếu có điều kiện, trên đường đi làm nèn đi giày chuyên dùng cho đi bộ hoặc chạy.
Điều đó có thế có một sô khó khăn, nhưng ỏ Mỹ, có một số người đã làm như vậy rất tốt. Khi đi làm họ đi giày thể thao, vào phòng làm việc đổi đi giày da. Một sô phụ nữ cũng làm như thế.
Vấn đề thứ 2 là họ không có đủ thời gian. Mỗi lần ít nhất phải đi 1,5 đến 2km. Nhưng đi cự ly dài thư thế, người ta luôn luôn muốn đi xe đạp hoặc đi xe buýt. Người muốn đi bộ cư lỵ dài đi làm rất ít.
Bất luận như thế nào, đi vội vàng cùng không thế’ bằng việc nghiêm túc đi. Dậy sớm hơn trước 15 phút, đi bộ đên nơi làm không những có lợi cho sức khỏe, mà công việc hàng ngày cũng được triển khai thuận lợi hơn.