Dụng cụ thể thao

Động tác tập chạy bộ hiệu quả

Gót chân tiếp đất trước, rồi đưa trọng tâm thân chuyển dịch về mũi chân
Khi chân trước chạm đất, gót chân tiếp đất trước, trọng tâm thân rơi ở gót chân. Sau đó, trọng tâm thân thể dịch chuyển theo hướng từ gót chân thông qua bàn chân đến mũi chân, cuối cùng đến ngón chân.
Trong thực tế, có người khi đi đường, trọng tâm thân thế là từ gót chân dịch chuyển ngay đến ngón chân. Cũng có người (lùng ngón chân tiếp đất, đi như thế, chỉ có trong vũ balê.
Về trọng tâm thân thế chuyến dịch từ gót chân đến ngón chân có mấy điểm cần chú ý. Trước hết, lúc gót chân tiếp đất, không phải là gót chân gánh chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể, cũng không có nghĩa là gót chân đạp đất thật mạnh vì đạp mạnh sẽ gây chấn động đầu óc.
Khi luyện tập chạy bộ, không giơ cao hông, khớp đầu gối chân sau cong, sau đó đưa ra trước tự nhiên. Như vậy, chỉ có gót chân trước tiếp đất. Đi giơ cao bắp đùi, năng lượng tiêu hao quá nhiều, không thuộc phương pháp đi tự nhiên mà ngày nay đề xướng.
Điều cần nhấn mạnh là, gót chân không chịu toàn bộ thể trọng, trọng tâm thân thế di chuyến dưới toàn bộ lòng bàn chân một cách thông thoáng. Trong nháy mắt, chân trước tiếp đất, mũi bàn chân sau đồng thời đạp tới. Trọng tâm thân thể di động là việc rõ ràng, mạch lạc. Do đó, điếm nâng đỡ thể trọng không phải là gót chân, mà là khu vực gần gốc ngón chân cái của chân sau.