Dụng cụ thể thao

Đầu gối duỗi thẳng khi tập chạy bộ

Đầu gối duỗi thẳng, không có nghĩa là đầu gối cứng đờ, không linh hoạt, mà là duỗi thẳng bước đi trong trạng thái không chịu lực.
Khớp gối đã duỗi thẳng, bước đi tự khắc sẽ dài, còn khổ bước chân dài bao nhiêu cũng được, miễn là bạn cảm thấy dễ chịu.
Duỗi thẳng đầu gối cũng có mẹo. Khi đi thân trên có vẻ hơi ngả về phía trước, chân sau đạp, như vậy đầu gối chân trước tự nhiên sẽ duỗi thẳng. Ngoài ra khi chân bước về phía trước, cùng một bên eo lưng hầu như cũng vận động về phía trước. Lưng và đùi phải phối hợp tốt. Khi đi đùi lớn kéo đùi nhỏ, đầu gối duỗi thẳng, khố bước chân vì th.ế cũng sẽ dài ra.
Đầu gối duỗi ra, thân trên tự nhiên giữ được thẳng, tốc độ cũng tăng lên. Đó là lý do duỗi thẳng đầu gối. Nếu khi đi đầu gối cong lúc tập chạy bộ, chỉ có một phần cơ bắp ở đùi chịu lực, như thế sẽ dễ mệt mỏi, chân nhanh chóng mất lực.